กล่องระบายอากาศสำหรับรูป แอมเพิลโฟลว์

กล่องระบายอากาศสำหรับรูป แอมเพิลโฟลว์


      ปัจจุบันสภาวะอากาศมีความร้อนเพิ่มมากขึ้นทำให้ภายในอาคารมีอากาศร้อนสะสม อบอ้าว มีกลิ่นอับ และฝุ่นละออง เกิดสภาวะแวดล้อมไม่ดี ส่งผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานลดลง  ขณะที่อุปกรณ์ระบายอากาศทั่วไปยังมีประสิทธิภาพการระบายอากาศต่ำ ไม่ว่าจะเป็น Jack Roof ที่ไม่ช่วยระบายอากาศร้อนออกสู่ด้านบนอาคาร และมักจะพบปัญหาลมร้อนและฝนไหลย้อนสู่ภายใน  หรือลูกหมุน ที่มักพบปัญหาน้ำรั่วซึม ฝนไหลย้อนเข้าในอาคาร และที่สำคัญอุปกรณ์ขับเคลื่อนมักเป็นสนิมง่ายมีอายุการใช้งานสั้น
      ขณะนี้เรามีนวัตกรรมระบบระบายอากาศใหม่ล่าสุด แอมเพิลโฟลว์ ลิขสิทธิ์จากแอมเพิลไลท์ โดดเด่นเรื่องการระบายอากาศ สามารถดูดอากาศร้อนออกภายนอกอาคาร และเพิ่มอากาศเย็นเข้ามาแทนที่ ทำงานได้ตลอดเวลาแม้ไม่มีลม ป้องกันน้ำฝนติดตั้งง่ายทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ ผลิตจากเหล็กเคลือบคุณภาพสูง AZ150 จึงมีอายุการใช้งานคุ้มค่าการลงทุน โครงการชั้นนำที่เลือกใช้กล่องระบายอากาศสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง แอมเพิลโฟลว์ ได้แก่ ดารามิค, T-PARK  เป็นต้น