ชั้นเคลือบด้านล่างของหลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาสมีความสำคัญอย่างไร

ชั้นเคลือบด้านล่างของหลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาสมีความสำคัญอย่างไร


 ชั้นเคลือบด้านล่างมีผลต่อการคงรูปของวัสดุ
 หากไม่มีชั้นเคลือบด้านล่างจะส่งผลให้เกิดการหลุดร่วงของเส้นไฟเบอร์ และฟุ้งกระจายภายในอาคาร
 หลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาสของ Ampelite จะมีชั้นเคลือบดูปองค์ เมลิเน็กซ์เคลือบอยู่ด้านล่างของทุกรุ่นผลิตภัณฑ์