ประเภทสกรูและการใช้งาน | Screw

ประเภทสกรูและการใช้งาน


อาคารโรงงานหรืออาคารขนาดใหญ่ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างรวมถึงนวัตกรรมด้านวัสดุเพื่อการติดตั้งและการทำงานที่รวดเร็วขึ้น ในการติดตั้งหลังคาและผนังของอาคารเหล่านี้ การเลือกใช้ "สกรู" ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับการยึดหลังคาและผนังถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสม เพราะมีผลต่ออายุการใช้งานของอาคารในระยะยาว และการเลือกใช้ "สกรู" ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดเวลาการทำงานได้อีกด้วย ทั้งนี้เจ้าของโครงการและผู้ออกแบบควรเลือกใช้ “สกรู” ให้สอดคล้องตามปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาดังต่อไปนี้