รูปลอนกันสาดที่ไม่ได้มาตฐานส่งผลต่อการรั่วซึม

รูปลอนกันสาดที่ไม่ได้มาตฐานส่งผลต่อการรั่วซึม


การเลือกกันสาด วัสดุกันสาด ควรคำนึงถึงลักษณะและความสูงของลอนเพื่อตอบโจทย์ความสวยงามและการระบายน้ำบริเวณต่างๆได้ดี ความสูงของลอนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ใช้ต้องให้ความสำคัญกันสาดที่ได้รับมาตฐาน ต้องมีรูปลอนที่สม่ำเสมอเมื่อซ้อนทับจะไม่ส่งผลทำให้เกิดการรั่วซึมเมื่อใช้งานกันสาดดีไลท์ และกันสาดดีกลาส ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตฐาสากลและรับประกันคุณภาพยาวนาน 15 ปี