บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เน้นการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผู้บริหารมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการตอบโจทย์ความต้องการใช้งานแก่ลูกค้าที่หลากหลาย
บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ ทัศนคติที่ดีในการทำงานพร้อมเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด-ภาคตะวันออก

1. เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ
2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย
3. ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน
4. จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 1 คน

Read More

Assistant Business Development Manager / Spec Manager

1.เจรจาเพื่อวางสเปค&เสนอขายโครงการแก่ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ
2.เสนอขายสินค้าให้กับเจ้าของโครงการโดยตรงทั้งงานใหม่และงาน Renovate
3.สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
จำนวน 1 คน

Read More

พนักงานขับรถผู้บริหาร (สี่แยกสะพานควาย)

- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารจากบ้านพักย่าน ซอย พหลโยธิน14(ใกล้สี่แยกสะพานควาย)  เขตพญาไท ไปยังบริษัท ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- ดูแลรถ-ให้บริการงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ 07.00 - 18.30 น. (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ และวันอาทิตย์)
จำนวน 1 คน

Read More

Sales Spec (กทม.และปริมณฑล)

-แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้
-สนับสนุนข้อมูลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ ให้แก่แผนกขาย
-จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 2 คน

Read More

Site Engineer (สมุทรปราการ)

- ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า
- เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้
  งาน
- ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจากผลิตภัณฑ์และการใช้งานรวมถึงการติดตั้ง
จำนวน 2 คน

Read More

เจ้าหน้าที่ขาย(Sales) กรุงเทพฯและปริมณฑล

1. เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ 
2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย 
3. ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน 
4. จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ 
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 2 คน

Read More

Assistant/ Business Development Manager

1. เจรจาเพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าวัสดุก่อสร้าง&เสนอขายโครงการแก่ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ
2. เสนอขายสินค้าให้กับเจ้าของโครงการโดยตรงทั้งงานใหม่และงานRenovate
3. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
4. ดูแลยอดขายธุรกิจมากกว่า 100 ล้าน/ปี
จำนวน 1 คน

Read More