หน้าหลัก / ร่วมงานกับแอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาสบริษัท แอมเพิลไลท์ เวิลด์ จำกัด
บริษัท แอมเพิลไลท์ เวิลด์ จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เน้นการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผู้บริหารมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการตอบโจทย์ความต้องการใช้งานแก่ลูกค้าที่หลากหลาย
บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ ทัศนคติที่ดีในการทำงานพร้อมเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

 


เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด (อีสานล่าง)

1. เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ
2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย
3. ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน
4. จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 1 คน

Read More

Site Engineer (สมุทรปราการ)

-ถอดแบบก่อสร้าง ประเมินราคาค่าติดตั้ง เพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย
-ตรวจสอบหน้างาน และควบคุมช่างให้ติดตั้งงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท
-ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจากผลิตภัณฑ์และการใช้งานรวมถึงการติดตั้งสินค้า
จำนวน 1 คน

Read More

Asst.Techincal and QA Manager

- ตรวจสอบรายงานและควบคุมการทดสอบสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำเข้าสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ติดต่อประสานงานและส่งตัวอย่างสินค้าต่างๆ ไปทดสอบ พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องทดสอบในห้อง LAB, คู่มือการสอบเทียบ
 
จำนวน 1 คน

Read More

Sales Spec (กทม.และปริมณฑล)

-แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้
-สนับสนุนข้อมูลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ ให้แก่แผนกขาย
-จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 2 คน

Read More