แอมเพิลไลท์ สกายไลท์ เพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

แอมเพิลไลท์ สกายไลท์ เพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับนักลงทุนยุคใหม่


จากการวิจัยพบว่า การนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ภายในอาคารจะทำให้รู้สึกสบายตา การทำงานของสมองดีขึ้น ช่วยเพิ่มความกระฉับกระเฉงในการทำกิจกรรม เพิ่มผลผลิตได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน และที่สำคัญ คือช่วยลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางวันได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ หลายๆ โครงการชั้นนำจึงเลือกใช้หลังคาโปร่งแสงสำหรับการเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางวันเพื่อตอบรับแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและสร้างความคุ้นค่าในการลงทุนระยะยาว ดังกรณีศึกษาต่อไปนี้

 กรณีศึกษาโรงงานนวโลหะ 
 จำนวนแผ่นโปร่งแสง 2,870 เมตร (คิดเป็น 8% ของ พ.ท. หลังคาทั้งหมด)
 รุ่นผลิตภัณฑ์ SEALEX DuraGel สี Opal ห้ำหนัก 2,400 gsm
 ปริมาณแสงสว่างก่อนการติดตั้งหลังคาโปร่งแสง 140 Lux และ หลังติดตั้งเพิ่มเป็น 600 Lux (เท่่ากับการเปิดหลอดไฟ 800 หลอด ทั้งนี้หลอดไฟ 1 หลอด ใช้ปริมาณไฟฟ้า 250 Watt)
 ค่าใช้จ่ายหลังคาโปร่งแสงพร้อมค่าติดตั้งทั้งหมด 2,252,950 บาท 
 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้หลังการติดตั้งหลังคาโปร่งแสง ส่งผลให้ลดปริมาณการใช้ไฟ้ฟ้าจากหลอดไฟ 416,000 kWh/ปี คิดเป็นเงิน 1,248,000 บาท/ปี
 ระยะเวลาคืนทุนภายใน 1 ปี 9 เดือน
 ผลิตภัณฑ์รุ่น SEALEX DuraGel มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 25 ปี จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการรั่วแตกร้าวในระยะอันสั้น และส่งผลต่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซอมบำรุงในระยะยาว