Assistant Business Development Manager / Spec Manager
1.เจรจาเพื่อวางสเปค&เสนอขายโครงการแก่ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ
2.เสนอขายสินค้าให้กับเจ้าของโครงการโดยตรงทั้งงานใหม่และงาน Renovate
3.สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระหว่างซอยกิ่งแก้ว20-22
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
สวัสดิการ : บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจ และสวัสดิการที่ดี
-Commission
-Incentive
-ค่าเสื่อมยานพาหนะ
-ค่าโทรศัพท์
-ค่าน้ำมัน
-เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด)
-ประกันชีวิต
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ท่องเที่ยวประจำปี
-งานเลี้ยงปีใหม่
-เสื้อยูนิฟอร์ม
-เบี้ยขยัน 300/500
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
-ค่าอาหารกลางวัน (บางตำแหน่ง)
-เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น สมรส, คลอดบุตร, อุปสมบท ฯลฯ
-เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์

คุณสมบัติผู้สมัคร : -เพศ หญิง  อายุ 35 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด/ขาย หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรืองานขายโครงการ 3 ปีขึ้นไป
-อยู่ในระดับผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 3 ปี
-หากมีประสบการณ์ด้านวางสเปค&ขายงานโครงการ ด้านวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีรถยนต์ส่วนตัว (มีค่าน้ำมันรถและผลตอบแทนการใช้รถ)

สนใจตำแหน่งงานนี้ : ติดต่อ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด
88 ม.3 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หรือส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานการสมัครงานโดยใช้ แบบฟอร์ม
ติดต่อ คุณศุทริกานต์ 091-120-3651


กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

แนบไฟล์ :