MAXIL Shield สุดยอดชั้นเคลือบหลังคาโปร่งแสงยุคปัจจุบัน

MAXIL Shield สุดยอดชั้นเคลือบหลังคาโปร่งแสงยุคปัจจุบัน


    การพัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิตของมนุษย์เรา ทำให้ก่อเกิดมลภาวะ ไม่ว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเกิดปฏิกริยากับน้ำและออกซิเจนจนแปรสภาพเป็นกรดซัลฟูริค โดยมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เรียกว่า "ขบวนการออกซิเดชั่น" ส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดล้อมในวงกว้าง และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัสดุโครงสร้างอาคาร และที่สำคัญมีผลกระทบโดยตรงกับหลังคาซ่ึงเป็นโครงสร้างที่รับน้ำฝน "ฝนกรด" ตลอดเวลาทำให้เสื่อมสถาพอย่างรวดเร็ว
     เพื่อพิสูจน์คุณภาพชั้นเคลือบหลังคาโปร่งแสง เราจึง “จำลองสภาวะฝนกรดเร่งปฏิกิริยา 30 นาที” เปรียบเทียบระหว่างชั้นเคลือบ MAXIL® Shield (ของ แอมเพิลไลท์) และ Gel Coat (ของผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่น)


      MAXIL® Shield เป็นชั้นเคลือบคุณภาพสูง สามารถลดผลกระทบจากกรดซัลฟูริคที่เกิดจาก"ฝนกรด" ได้ดี จึงช่วยยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาอาคารได้อย่างดีเยี่ยม

สินค้าแนะนำ
หลังคาแอมเพิลไลท์ รุ่นเว็บกลาส
หลังคาแอมเพิลไลท์ รุ่นเว็บกลาส


ADS D-Lite

Tags

หลังคาไฟเบอร์ หลังคาโรงงาน หลังคาเหล็ก หลังคาโพลีคาร์บอเนต หลังคาเมทัลชีท โครงหลังคา กันสาด หลังคาโปร่งแสง กันสาดหน้าบ้าน กันสาดโปร่งแสง กันสาดโรงรถ สกรู หลังคาสะท้อนคลื่นความร้อน หลังคาลดความร้อน หลังคาประหยัดพลังงาน หลังคาทนทานสารเคมี หลังคาปลอดสนิม หลังคาเพิ่มความสว่าง หลังคาไม่ลามไฟ หลังคากันสาด กันสาดหลังบ้าน หลังคาVirginPolycarbonate ตกแต่งบ้าน ผนังโปร่งแสง ติดตั้งหลังคา แผ่นโพลีคาร์บอเนต แผ่นหลังคาโปร่งแสง กันสาดเมทัลชีท หลังคาไวนิล หลังคาใส รับติดตั้งหลังคา แผ่นดีไลท์ กันสาดดีไลท์ น๊อตยึดหลังคา แผ่นเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท สกรูยึดหลังคา