Sales Spec (กทม.และปริมณฑล)
1.แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้
2.สนับสนุนข้อมูลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ ให้แก่แผนกขาย
3.จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : 0
สวัสดิการ : บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจ และสวัสดิการที่ดี 
-Commission 
-Incentive 
-ค่าเสื่อมยานพาหนะ 
-ค่าโทรศัพท์ 
-ค่าน้ำมัน 
-เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด) 
-ประกันชีวิต 
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
-ท่องเที่ยวประจำปี 
-งานเลี้ยงปีใหม่ 
-เสื้อยูนิฟอร์ม 
-เบี้ยขยัน 300/500 
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 
-ค่าอาหารกลางวัน (บางตำแหน่ง) 
-เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น สมรส, คลอดบุตร, อุปสมบท ฯลฯ
-เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
4.มีทักษะในการเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้า และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5.มีประสบการณ์ในด้านการวางสเปค และรู้จักกลุ่มสถาปนิกและผู้รับเหมาก่อสร้าง
6.มีรถยนต์ส่วนตัว (มีค่าน้ำมันรถและผลตอบแทนการใช้รถให้)

สนใจตำแหน่งงานนี้ :
ติดต่อ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด
88 ม.3 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หรือส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานการสมัครงานโดยใช้ แบบฟอร์ม


กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

แนบไฟล์ :