หน้าหลัก / ร่วมงานกับแอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาสบริษัท แอมเพิลไลท์ เวิลด์ จำกัด
บริษัท แอมเพิลไลท์ เวิลด์ จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เน้นการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผู้บริหารมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการตอบโจทย์ความต้องการใช้งานแก่ลูกค้าที่หลากหลาย
บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ ทัศนคติที่ดีในการทำงานพร้อมเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

 


Export Sales Executive

-Communicate and coordinate  with oversea customers and build business relationship 
-Explore and develop new business opportunities in southeast Asia
-Generate export sales
-Prepare quotation for oversea customers
-Travel overseas to meet potential customers
จำนวน 2 คน

Read More

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

•พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและนำไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายรวมถึงแผนการสื่อสารการตลาดแผนการตลาดดิจิทัลกิจกรรมส่งเสริมการขาย ฯลฯ 
•ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อการตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับ บริษัท
•พัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญและประเมินกิจกรรมการตลาดแต่ละด้านวิเคราะห์และนำเสนอต่อผู้บริหาร
•วิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อสร้างแผนการดำเนินการด้านการตลาดเช่นการส่งเสริมการขายกิจกรรมตัวแทนจำหน่ายและกิจกรรมการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
•ทำงานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้กลยุทธ์การตลาดได้อย่างราบรื่น 
•ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
•ดำเนินการวิเคราะห์ตลาดอย่างสม่ำเสมอและแจ้งให้ทราบถึงการส่งเสริมการขายของคู่แข่งและแนะนำการดำเนินการที่เหมาะสม
•งานอื่นหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 1 คน

Read More

เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด (ภาคใต้)

1. เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ 
2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย 
3. ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน 
4. จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ 
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 1 คน

Read More

Site Engineer (สมุทรปราการ)

- ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า
- เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้
  งาน
- ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจากผลิตภัณฑ์และการใช้งานรวมถึงการติดตั้ง
จำนวน 2 คน

Read More

เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด (ภาคเหนือ+อีสาน)

1. เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ 
2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย 
3. ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน 
4. จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ 
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 1 คน

Read More