หน้าหลัก / ร่วมงานกับแอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาสบริษัท แอมเพิลไลท์ เวิลด์ จำกัด
บริษัท แอมเพิลไลท์ เวิลด์ จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เน้นการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผู้บริหารมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการตอบโจทย์ความต้องการใช้งานแก่ลูกค้าที่หลากหลาย
บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ ทัศนคติที่ดีในการทำงานพร้อมเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

 


ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งอาวุโส (สมุทรปราการ)

1. ดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์บริษัท งานออกแบบ และจัดหา Subcontractor ให้เพียงพอต่องานติดตั้ง
2. ควบคุมดูแลคุณภาพการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบและมาตราฐานการติดตั้งของบริษัทฯ
3. มอบหมายงาน ควบคุม และแก้ไขปัญหาให้ทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่บริษัท
จำนวน 1 คน

Read More

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

•พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและนำไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายรวมถึงแผนการสื่อสารการตลาดแผนการตลาดดิจิทัลกิจกรรมส่งเสริมการขาย ฯลฯ 
•ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อการตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับ บริษัท
•พัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญและประเมินกิจกรรมการตลาดแต่ละด้านวิเคราะห์และนำเสนอต่อผู้บริหาร
•วิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อสร้างแผนการดำเนินการด้านการตลาดเช่นการส่งเสริมการขายกิจกรรมตัวแทนจำหน่ายและกิจกรรมการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
•ทำงานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้กลยุทธ์การตลาดได้อย่างราบรื่น 
•ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
•ดำเนินการวิเคราะห์ตลาดอย่างสม่ำเสมอและแจ้งให้ทราบถึงการส่งเสริมการขายของคู่แข่งและแนะนำการดำเนินการที่เหมาะสม
•งานอื่นหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 1 คน

Read More

เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด (ภาคใต้)

1. เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ 
2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย 
3. ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน 
4. จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ 
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 1 คน

Read More

Sales Spec (กทม.และปริมณฑล)

-แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้
-สนับสนุนข้อมูลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ ให้แก่แผนกขาย
-จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 2 คน

Read More