หน้าหลัก / ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แอมเพิลไลท์โดยเครื่องทดสอบตามมาตรฐานสากล


บริษัท แอมเพิลไลท์ เวิล์ด จำกัด ได้จัดตั้งหน่วยงาน R&D เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ทุกครั้งก่อนส่งมอบ รวมทั้งทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล


ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แอมเพิลไลท์โดยเครื่องทดสอบตามมาตรฐานสากล | ภาพที่1

   เครื่องทดสอบความคงทนต่อสภาพแวดล้อม


ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แอมเพิลไลท์โดยเครื่องทดสอบตามมาตรฐานสากล | ภาพที่2

   เครื่องทดสอบความแข็งแรงและความเหนียว


ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แอมเพิลไลท์โดยเครื่องทดสอบตามมาตรฐานสากล | ภาพที่3

   เครื่องทดสอบการทนต่อแรงดึง