หน้าหลัก / หลังคาโปร่งแสงวัสดุก่อสร้างเพื่ออาคารการเกษตร


หลังคาโปร่งแสงให้แสงสว่างกับโกดังเก็บสินค้า
จำนวนผู้เข้าชม : 6268

หลังคาโปร่งแสงวัสดุก่อสร้างเพื่ออาคารการเกษตร


ข้าว บทบาทสำคัญต่อสังคมไทย เป็นอาหารจนถึงแหล่งงาน ในด้านการใช้ที่ดินภาคการเกษตรพื้นที่ปลูกข้าวคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงเป็นแหล่งจ้างงานคิดเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศเช่นกัน  ในอดีตภาคกลางเป็นผู้ผลิตข้าวรายหลัก แต่ปัจจุบันภาคอีสานได้ก้าวเข้ามามีปริมาณผลผลิตตามทันภาคกลางอย่างรวดเร็ว การปลูกข้าวเพื่อยังชีพในครัวเรือนเปลี่ยนเป็นการปลูกข้าวเพื่อการค้า การส่งออก จำเป็นต้องควบคุมความชื้นข้าวเปลือกให้อยู่ในช่วง 12-14% การเก็บรักษาข้าวให้ได้คุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ

แต่ด้วยพื้นที่ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้ภูมิอากาศของประเทศมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้น และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตลอดทั้งปี จึงทำให้ฤดูฝนของไทยมีระยะเวลายาวนานถึง 6 เดือน (ฤดูฝน เริ่มต้นกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม)  โกดังเก็บรักษาข้าวจึงเป็นปัจจัยที่ช่วยรักษามาตรฐานข้าวให้ได้คุณภาพ

ควรตั้งอยู่บนที่ดอน และแห้งมีการระบายน้ำดีเพื่อป้องกันน้ำท่วม

บริเวณรอบโรงเก็บต้องโปร่งและสะอาด

ผนังโกดังปิดมิดชิดและต้องมีหลังคากันแดด กันฝน ไม่มืดทึบ

เลือกใช้แผ่นหลังคาใส หรือหลังคาโปร่งแสงกับโกดังข้าว จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะนอกจากให้แสงสว่างจากธรรมชาติได้แล้วยังช่วยลดความชื้นในโกดังข้าว สำหรับการเลือกใช้แผ่นหลังคาใสให้เหมาะกับโกดังข้าว ควรพิจารณาจากค่าปริมาณความร้อนส่องผ่าน (Heat Transmission)

ตัวอย่างเช่น

1. แผ่นหลังคาโปร่งแสง แอมเพิลไลท์ รุ่น รูฟไลท์ สีขาวสว่าง ให้ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน (Light Transmission) 54% ปริมาณความร้อนส่องผ่าน (Heat Transmission) 47%

2. แผ่นหลังคาโปร่งแสง แอมเพิลไลท์ รุ่น รูฟไลท์ สีขาวใส ให้ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน (Light Transmission) 70% ปริมาณความร้อนส่องผ่าน (Heat Transmission) 70%

เลือกใช้หลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสงแอมเพิลไลท์ รุ่น รูฟไลท์ หลังคาใสที่ควรคู่กับอาการเก็บรักษาสินค้าทางการเกษตร ตอบโจทย์ด้านคุณภาพการใช้งาน และยังช่วยประหยัดพลังงาน เป็นการลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการได้อีกขั้น

 

ฟอร์มติดต่อ

สินค้าแนะนำ
หลังคากันสาดแอมเพอแรม
หลังคากันสาดแอมเพอแรมTags

หลังคาไฟเบอร์ หลังคาโรงงาน หลังคาเหล็ก หลังคาโพลีคาร์บอเนต หลังคาเมทัลชีท โครงหลังคา กันสาด หลังคาโปร่งแสง กันสาดหน้าบ้าน กันสาดโปร่งแสง กันสาดโรงรถ สกรู หลังคาสะท้อนคลื่นความร้อน หลังคาลดความร้อน หลังคาประหยัดพลังงาน หลังคาทนทานสารเคมี หลังคาปลอดสนิม หลังคาเพิ่มความสว่าง หลังคาไม่ลามไฟ หลังคากันสาด กันสาดหลังบ้าน หลังคาVirginPolycarbonate ตกแต่งบ้าน ผนังโปร่งแสง ติดตั้งหลังคา แผ่นโพลีคาร์บอเนต แผ่นหลังคาโปร่งแสง กันสาดเมทัลชีท หลังคาไวนิล หลังคาใส รับติดตั้งหลังคา แผ่นดีไลท์ กันสาดดีไลท์ น๊อตยึดหลังคา แผ่นเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท สกรูยึดหลังคา สกรูยิงหลังคา หลังคาไฟเบอร์กลาส แผ่นหลังคาใส หลังคาโปร่งแสงราคา ศูนย์รวมกันสาด แผ่นโปร่งแสง แผ่นใสมุงหลังคา ต่อเติมหลังบ้าน กันสาดบ้าน หลังคาโมเดิร์น ต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน หลังคาโพลี่ หลังคาPolycarbonate หลังคากระจก