หน้าหลัก / BUILDING THE FACTORY OF TOMORROW


BUILDING THE FACTORY OF TOMORROW
จำนวนผู้เข้าชม : 6636

BUILDING THE FACTORY OF TOMORROW


โรงงานอุตสาหกรรมมีความพิเศษแตกต่างจากอาคารประเภทอื่นๆ ตรงที่ต้องมีพื้นที่รองรับทั้งการทำงานของเคลื่องจักรขนาดใหญ่ และของพนักงานซึ่งย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เอง “เงือนไข” หรือ “มาตรฐาน” ต่องๆ จึงถูกกำหนดขึ้นมาอย่างรัดกุม เพื่อให้องค์ประกอบทั้งสองประเภทอยู่ร่วมกันได้โดยปลอดภัย ซึ่งเงื่อนไขหรือมาตรฐานนี้ ได้กลายมาเป็นหลักสำคัญให้การออกแบบ การตั้งโปรแกรมให้กับพื้นที่ รวมไปถึงการคัดเลือกวัสดุที่จะนาใช้ติดตั้งภายในอาคารประเภทดังกล่าว

 

แอมเพิลไลท์ฯ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ Mr.Jean-Baptiste Lestrade ผู้จัดาการโรงงาน บริษัท Daramic (ประเทศไทย) ถึงแนวคิดการออกแบบบอาคารโรงงาน Daramic ซึ่งตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ทำให้เราทราบถึงเหตุผลของการเลือกใช้ และการมมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์จาก Ampelite ในการปรับสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เหมาะสม ร่วมไปกับการลอดอัตตราสิ้นเปลืองพลังงาน Daramic เป็นผู้ผลิตแผ่นกั้นแบตเตอรี่ ที่ทำจาก Polyethelyn รวยใหญ่ของโลก มีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมผ่นกั้นแบตเตอรี่ทั้งในอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิค มานานกว่า 85 ปี “แรกเริ่มเลย เราได้แปลนจากทางสำนักงานที่อเมริกา ซึ่งพอนำมาใช้ในประเทศไทยมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องการระบายความร้อนในอาคาร “Jean-Baptiste เริ่มต้นเล่า จากแผนการขยายโรงงานในปี พ.ศ. 2551 ที่บริษัทฯ มีมนโยบายชัดเจนในการสรรหาวัสดุก่อสร้างอาคาร หรือนวัตกรรมใหม่ๆที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ด้วยความที่เป็นโรงงานผลิตแผ่นกั้นแบตเตอรี่ ซึ่งต้องมีการปล่อยความร้อนตลอดเวลาระห่างขบวนการผลิต ระบบการระบายอากาศจึงมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆ ในการออกแบบอาคารโรงงาน ซึ่งภายหลังการศึกษาข้อมูลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในบริษัทฯ ตลอดจนการได้ข้อมูลสนับสนุนจากทีมที่ปรึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบระบายอากาศชนิดต่างๆ แล้ว Daramic (ประเทศไทย) จึงตัดสินใจเลือกใช้ Ampelflow ในที่สุดโดยปัจจัยในการเลือกอยู่สามข้อสำคัญ ได้แก่ ขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยากและสามารถใช้โครงสร้างเดิมได้ มีประสิทธิภาพดีตามที่ต้องการซึ่งมีผลลการทดสอบที่รับประกันว่า จะสามารถระบายความร้อนมากกว่า 20 – 25 เปอร์เซ็นต์ออกสู่ภายนอก และการลดอันตราสิ้นเปลืองของพลังงานโดยรวม “เดิมที่โรงงานเรามีพัดลมระบายอากาศกว่า 50 ตัว และเราไม่ต้องการเพิ่มจำนวนพัดลมดังกว่าอีก เนื่องจากจะส่งผลกระทบทางเทคนิคและอัตราการกินไฟ พัดลมระบายอากาศมีอัตรากินไฟอยู่ที่ 2.2 กิโลวัตต์ต่อตัว ซึ่งการถอดพัดลมระบายอากาศทั้ง 50 ตัวออกไปส่งผลให้เราสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 110 กิโลวัตต์ หรือคำณวนเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลงทั้งสิ้นประมาณสามล้านบาทต่อปี”

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า นอกเหนือจากปัจจัยในด้านประสิทธิภาพของการระบายความร้อนแล้ว ความประหยัดพลังงานเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ และสร้างความแตกต่างที่จับต้องได้ โดยเหตุผลเดียวกันนี้ทำให้บรรดาผู้ประกอบการมักจะเลือกใช้แผ่นหลังคาโปร่งแสงเพื่อดึงประโยชน์จากแสงธรรมชาติมาใช้ยังพื้นที่ภายในอาคารในช่วงกลางวัน เช่นเดียวกันกับ Daramic “ในวันที่สภาพอากาศดี เราสามารถลดการเปิดไฟถึง 6-8 ชั่วโมง ในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อดี เพราะเราสามารถประหยัดพลังงานในส่วนนี้และนำไปพัฒนาระบบการให้แสงสว่างในเวลากลางคืน และแสงธรรมชาติยังทำให้บรรยากาศภายในมีชีวิตชีวาขึ้นอีกด้วย” Jean-Baptiste ยังกล่าวถึง ประสพการณ์ที่ได้รับภายในพื้นที่นอกเหนือไปจากในแง่ของการประหยัดพลังงาน ซึ่งการใช้แผ่นหลังคาโปร่งแสงรุ่น WonderCOOL IR จาก Ampelite ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ตลอดจนทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับโครงการเมือมีผู้มาเยี่ยมชมโรงงานอีกด้วย

ถึงแม้ว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นดูเหมือนจะพูดเฉพาะผลลัพธ์โดยตรงของผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่ก็นับเป็นความสำเร็จที่ส่งผลต่อภาพที่ใหญ่กว่าด้วยเช่นกัน หัวใจสำคัญของการเลือกใช้ระบบระบายอากาศ Ampelflow ไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินที่ประหยัดได้ “สามล้านบาท / ปี” ต่างหาก เพราะนั่นหมายถึงการประหยัดทัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ใช่แค่การสนับสนุนโครงการ CSR การจัดการกระบวนการผลิต หรือการบำบัดของเสียที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติเท่านั้นแต่คุณสามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การอนุรักษ์พลังงานระยะยาว

 

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ แอมเพิลไลท์ โทร 02-312-4300

 

ฟอร์มติดต่อ

สินค้าแนะนำ
หลังคากันสาดแอมเพอแรม
หลังคากันสาดแอมเพอแรมTags

หลังคาไฟเบอร์ หลังคาโรงงาน หลังคาเหล็ก หลังคาโพลีคาร์บอเนต หลังคาเมทัลชีท โครงหลังคา กันสาด หลังคาโปร่งแสง กันสาดหน้าบ้าน กันสาดโปร่งแสง กันสาดโรงรถ สกรู หลังคาสะท้อนคลื่นความร้อน หลังคาลดความร้อน หลังคาประหยัดพลังงาน หลังคาทนทานสารเคมี หลังคาปลอดสนิม หลังคาเพิ่มความสว่าง หลังคาไม่ลามไฟ หลังคากันสาด กันสาดหลังบ้าน หลังคาVirginPolycarbonate ตกแต่งบ้าน ผนังโปร่งแสง ติดตั้งหลังคา แผ่นโพลีคาร์บอเนต แผ่นหลังคาโปร่งแสง กันสาดเมทัลชีท หลังคาไวนิล หลังคาใส รับติดตั้งหลังคา แผ่นดีไลท์ กันสาดดีไลท์ น๊อตยึดหลังคา แผ่นเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท สกรูยึดหลังคา สกรูยิงหลังคา หลังคาไฟเบอร์กลาส แผ่นหลังคาใส หลังคาโปร่งแสงราคา ศูนย์รวมกันสาด แผ่นโปร่งแสง แผ่นใสมุงหลังคา ต่อเติมหลังบ้าน กันสาดบ้าน หลังคาโมเดิร์น ต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน หลังคาโพลี่ หลังคาPolycarbonate หลังคากระจก