หน้าหลัก / หลากหลายความประทับใจ / MASS EFFICIENCY


MASS EFFICIENCY
จำนวนผู้เข้าชม : 9575

แนวคิดการออกแบบร้านค้าวัสดุก่อสร้างระดับแนวหน้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ “ไทวัสดุ”


ในโลกแห่งงานก่อสร้าง งานออกแบบ และสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบัน ดูเป็นเรื่องยากที่ผู้เกี่ยวข้องจะหลีกเลี่ยงแนวคิดการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อเราได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณชัยวัฒน์ หอธรรมรัตน์ Store Development General Manager ของบริษัท CRC Thai Wasadu Limited. ผู้ดูแลด้าน Plan Layout ของกลุ่มบริษัท Homeworks, Power Buy, ไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์ (Bann and Beyond) ซึ่งเป็นองค์กรที่บุกเบิกตลาดร้านค้าวัสดุที่เอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ทำให้เราได้เห็นภาพและเข้าใจมุมมองเกี่ยวกับการเลือกวัสดุต่างๆ เพื่อการออกแบบรวมทั้ง “หลังคาโปร่งแสง” นับเป็นส่วนประกอบสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในครั้งนี้

อยากให้คุณชัยวัฒน์ช่วยอธิบายแนวทางการบุกเบิกตลาด Store ของไทยวัสดุ ?

ในส่วนของ Store ที่ว่านี้ เราดำเนินการภายใต้แนวคิดการตอบโจทย์ว่าทำอย่างไรจึงจะให้ลูกค้าซื้อวัสดุและสินค้าได้ในราคาประหยัดครบถ้วน และคุณภาพดี ตามคอนเซ็ปต์หลัก “ครบ ถูก ดี” ที่ตั้งไว้เพื่อช่วยลดต้นทุน (ลดราคาสินค้าให้ผู้บริโภค) จึงต้องคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายการดำเนินการ เราจึงต้องให้ความสำคัญเรื่องวัสดุต่างๆที่นำมาใช้กับงานโครงการรวมทั้งการใช้หลังคาโปร่งแสงเพื่อทำให้แสงธรรมชาติได้เข้ามาภายในอาคารเพิ่มความสว่างภายในพื้นที่บริการลูกค้า จึงเป็นที่มาของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลังคาโปร่งแสงของ Ampelite ร่วมกับอาคารของเรา

เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลังคาโปร่งแสงของ Ampelite?

ในส่วนนี้ เราได้ทำการศึกษา Spec ผลิตภัณฑ์มาก่อนเรื่องของการเลือกแบรนด์และที่สำคัญต้องให้การรับประกันคุณภาพที่น่าเชื่อถือแก่เราได้ แบรนด์ Ampelite ก็เป็นสินค้าในกลุ่มที่ตอบโจทย์แนวคิดด้าน Green หรือการอนุรักษ์พลังงานและตรงกับความต้องการของโครงการที่เรากำหนดไว้ และราคาสินค้าคุ้มค่ากับากรใช้งาน ซึ่งนับเป็นจุดร่วมที่ตรงกัน

ส่วนในแง่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หลังคาโปร่งแสง Ampelite ยังช่วยลดความร้อนที่มาพร้อมกับการให้แสงธรรมชาติของหลังคาโปร่งแสงนั้น แม้จะมีความร้อนเข้ามาภายในบ้าง แต่อยู่ในปริมาณที่ไม่มากหรือเพียงแค่ 50% ของปริมาณแสงที่ผ่านเข้ามา

ซึ่งการให้แสงที่เป็นธรรมชาติเข้ามาตกกระทบกับสินค้าภายในอาคารอย่างไม่ผิดเพี้ยนก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการลดความร้อนเพราะโดยปกติแล้ว ค่าของแสงจะส่งผลต่อสีของสินค้าในอาคาร โดยเฉพาะหากแสงนั้นไม่ได้เป็นแสงที่มาจากธรรมชาติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเราจะให้ความสำคัญกับการใช้หลังคาโปร่งแสงตั้งแต่เริ่มออกแบบไปถึงขั้นตอนการก่อสร้าง Store ของร้านในเครือไทวัสดุทุกครั้งเพื่อให้ตัวอาคารเข้าถึงการประหยัดพลังงานเป็นหลัก

มีวิธีจดการกับอุณหภูมิหรือความร้อนที่ถ่ายเทมาในอาคารอย่างไร?

ไทวัสดุ เรามีเป้าหมายที่จะคงอุณหภูมิภายในร้านได้ไว้ที่ 30 องศาตามมาตรฐานร้านในต่างประเทศ ถือว่าคือระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ Destination Store กล่าวคือเป็นลักษณะการมาเพื่อชื้อสินค้าเฉพาะเจาะจงไปเลย เราตอบโจทย์สินค้าและบริการในส่วนผู้รับเหมาช่างและลูกค้าที่ต้องการซื้อของจริงจัง

ในจุดนี้เอง เราเลือกใช้ระบบพัดลมเป่าเข้าเพื่อช่วยระบายควาซื้นออกจากร่างกายเพื่อให้เกิดควาสบายของผู้ใช้บริการ  โดยออกแบบให้เป็นการดูดลมจากธรรมชาติ บวกกับการใส่ฉนวนกันความร้อนบริเวณหลังคาเหล็กอีกทางหนึ่ง

FeedBack ของพนักงานในอาคารที่มีต่อการใช้หลังคาโปร่งแสงและระบบระบายความร้อนดังกล่าว?

ทางเราถือได้ว่าเป็นผู้นำการออกแบบและสร้าง Store Layout ที่ใช้หลังคาโปร่งแสงเพราะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จกการขยายสาขากว่า 30 สาขา และเติบโตอย่างต่อเนื่อง จะเห็นบริษัทอื่นได้พัฒนารูปแบบร้านในแนวทางเดียวกับเรา ทั้งนี้ ไทวัสดุมีแนวคิดจะปรับปรุงและติดตั้งในแง่ของเปอร์เซ็นต์หลังคาโปร่งแสงเพิ่มเติม เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเป้าหมายหลักของเรา กล่าวคือ ต้องลดค่าใช้จ่ายในหลายทางให้มากทีสุด

ตลอด 3 ปีที่ไทวัสดุบุกตลาด Destination Store โดยการเลือกใช้วัสดุอนุรักษ์พลังงานมาโดยตลอด อยากทราบ Benefit ที่ได้รับจาการใช้แสงธรรมชาติ

ผมเคยลองคำนวณการประหยัดค่าไฟฟ้าคร่าวๆจากการใช้แสงะรรมชาติแทนการเปิดไฟ ตาเวลาที่ร้านาเปิดทำการตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นประกอบกับการเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงานในจุดที่จำเป็นต้องเปิดไฟ พบว่าเราเสียค่าไฟประมาณ 3 แสนบาท/ เดือน / สาขา ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 8 หมื่นบาท/เดือน/สาขา หากเทียบกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องเสียค่าไฟเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินมากว่าเราหลายเท่า เมื่อเรามีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าจึงช่วยให้เราสามารถขายสินค้าได้ราคาที่ถูกกว่า และคุณภาพดีไม่แตกต่างกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำในตลาด โดยส่วนตัวผมว่าลูกค้าหรือเจ้าของบ้านสมัยนี้ฉลาดและ รู้จักที่จะเลือกสินค้าให้เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและราคา

ไทวัสดุมีแผนรองรับกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นอย่างไร?

เราเน้นการขยายสาขาตามหัวเมืองจังหวัดต่างๆเป็นหลัก รวมถึงแบรนด์ใหม่ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพื่อรองรับลูกค้าอีกกลุ่ม โดยยังคงการออกแบบตามแนวคิดการประหยัดพลังงานและใช้แสงธรรมชาติเหมือนเดิม

มุมมองของคุณชัยวัฒน์เกี่ยวกับแนวคิดการประหยัดพลังงาน ในฐานะที่เป็นผู้ที่ดูและส่วนต่างๆ เหล่านี้?

ผมมองเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันโดยเริ่มจากตัวเราเอง เพราะเป็นเรื่องของจิตสำนึกต่อสังคม ยกตัวอย่าง น้ำที่ไหลทิ้งจากท่อแอร์คุณก็สามารถนำมารถน้ำต้นไม้ได้เป็นต้น ถ้าพูดถึงภาพรวมแล้ว ผมว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอบสนองแนวคิดดังกล่างมีเยอะมากคำถามสำคัญอยู่ที่ ว่าเราพร้อมจะลงทุนกับมันหรือไม่ หรือมันคุ้มค่ากันการลงทุนหรือเปล่าแต่ถ้าเรามองในแง่ความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างน้อยที่สุดเรามีหน้าที่ถ่ายทอนแนวคิดดังกล่าวไปให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความใส่ใจในด้านอนุรักษ์พลังงานรอบตัวมากยิ่งขึ้น

ฟอร์มติดต่อ

สินค้าแนะนำ
หลังคากันสาดแอมเพอแรม
หลังคากันสาดแอมเพอแรมTags

หลังคาไฟเบอร์ หลังคาโรงงาน หลังคาเหล็ก หลังคาโพลีคาร์บอเนต หลังคาเมทัลชีท โครงหลังคา กันสาด หลังคาโปร่งแสง กันสาดหน้าบ้าน กันสาดโปร่งแสง กันสาดโรงรถ สกรู หลังคาสะท้อนคลื่นความร้อน หลังคาลดความร้อน หลังคาประหยัดพลังงาน หลังคาทนทานสารเคมี หลังคาปลอดสนิม หลังคาเพิ่มความสว่าง หลังคาไม่ลามไฟ หลังคากันสาด กันสาดหลังบ้าน หลังคาVirginPolycarbonate ตกแต่งบ้าน ผนังโปร่งแสง ติดตั้งหลังคา แผ่นโพลีคาร์บอเนต แผ่นหลังคาโปร่งแสง กันสาดเมทัลชีท หลังคาไวนิล หลังคาใส รับติดตั้งหลังคา แผ่นดีไลท์ กันสาดดีไลท์ น๊อตยึดหลังคา แผ่นเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท สกรูยึดหลังคา สกรูยิงหลังคา หลังคาไฟเบอร์กลาส แผ่นหลังคาใส หลังคาโปร่งแสงราคา ศูนย์รวมกันสาด แผ่นโปร่งแสง แผ่นใสมุงหลังคา ต่อเติมหลังบ้าน กันสาดบ้าน หลังคาโมเดิร์น ต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน หลังคาโพลี่ หลังคาPolycarbonate หลังคากระจก