หน้าหลัก / Site Engineer (สมุทรปราการ)


Site Engineer (สมุทรปราการ)
- ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า
- เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้
  งาน
- ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจากผลิตภัณฑ์และการใช้งานรวมถึงการติดตั้ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ซอยกิ่งแก้ว20/1
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
สวัสดิการ : บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจ และสวัสดิการที่ดี
-Commission
-Incentive
-ค่าเสื่อมยานพาหนะ
-ค่าโทรศัพท์
-ค่าน้ำมัน
-เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด)
-ประกันชีวิต
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ท่องเที่ยวประจำปี
-งานเลี้ยงปีใหม่
-เสื้อยูนิฟอร์ม
-เบี้ยขยัน 300/500
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
-ค่าอาหารกลางวัน (บางตำแหน่ง)
-เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น สมรส, คลอดบุตร, อุปสมบท ฯลฯ
-เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์
คุณสมบัติผู้สมัคร : -เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถเขียนแบบและถอดแบบ ดูหน้างานจริงได้
-หากมีประสบการณ์ด้านประเภทวัสดุก่อสร้างต่างๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี การประสานกับหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกได้ดี
-ขยันและอดทน มีใจรักในงานบริการและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
-สามารถใช้งานโปรแกรม Word ,Excel, Autocad
-มีรถยนต์เป็นของตนเอง มีค่าตอบแทนในการใช้รถในการทำงาน

สนใจตำแหน่งงานนี้ : ติดต่อ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด
88 ม.3 ซอย 20/1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หรือส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานการสมัครงานโดยใช้ แบบฟอร์ม
ติดต่อ คุณศุทริกานต์ 091-120-3651


กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

แนบไฟล์ :