หน้าหลัก / แสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดได้มาฟรีจึงเป็นทางเลือกสำหรับวันนี้และเพื่ออนาคต


Solar Cell พลังงานสะอาดที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
จำนวนผู้เข้าชม : 5706

Solar Cell พลังงานสะอาดที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย


“แสงอาทิตย์” หนึ่งในพลังงานทดแทนลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่เป็นตัวก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ และแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดได้มาฟรีจึงเป็นทางเลือกสำหรับวันนี้และเพื่ออนาคต การนำแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการติดแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาแม้ว่าจะมีต้นทุนที่สูงแต่ก็เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ถึงอย่างไรแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาก็มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยดังมีรายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้แผงโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา ทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปอยู่หลายครั้ง

 https://www.matichon.co.th/region/news_631370  

 http://morning-news.bectero.com/international/12-Jan-2016/67783

การดับเพลิงที่เกิดจากไฟไหม้แผงโซล่าร์เซลล์มีความเสี่ยงและยากแตกต่างจากการดับไฟไหม้ทั่วไป เพราะพนักงานดับเพลิงไม่สามารถใช้น้ำดับไฟได้เพราะขณะเกิดไฟไหม้อยู่นั้นแผงโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา แผงโซล่าร์เซลล์ยังคงผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการใช้น้ำดับไฟอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่บริเวณเกิดเพลิงไหมได้ ดังนั้นการมองหาวัสดุก่อสร้างที่สามารถดึงประโชยน์จากแสงอาทิตย์ เข้ามาใช้เพิ่มแสงสว่างภายในอาคาร อย่างการเลือกใช้ หลังคาโปร่งแสง หลังคาใส ที่เป็นวัสดุปลอดภัย และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าจึงยังคงได้รับความนิยม

จากกรณีศึกษที่บริษัท แอมเพิลไลท์ร่วมกับโรงงานผลิตเหล็กขึ้นรูป และชิ้นส่วนรถยนต์ ศึกษาเปรียบเทียบการใช้แผ่น หลังคาใส หรือหลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง 2,870 เมตร (คิดเป็น 8% ของ พ.ท. หลังคาทั้งหมด) ปริมาณแสงสว่างก่อนการติดตั้ง หลังคาโปร่งแสง 140 Lux และ หลังติดตั้งเพิ่มเป็น 600 Lux (เท่ากับการเปิดหลอดไฟ 800 หลอด ทั้งนี้หลอดไฟ 1 หลอด ใช้ปริมาณไฟฟ้า 250 Watt) ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้หลังการติดตั้งหลังคาโปร่งแสง ส่งผลให้ลดปริมาณการใช้ไฟ้ฟ้าจากหลอดไฟ 416,000 kWh/ปี คิดเป็นเงิน 1,248,000 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุนภายใน 1 ปี 9 เดือน (หลังคาโปร่งแสงราคา ถูกกว่าแผงโซล่าร์เซลล์)

ในส่วนอาคารที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษเช่น ห้างสรรสินค้า โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ยิมเนเซี่ยม หลังคาและผนังไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง แอมเพิลไลท์ รุ่น SL FIRE RETARDANT ผลิตจากเรซินเกรดสูงชนิดพิเศษที่สามารถหน่วงการลามไฟ และทนทานต่อรังสีอัลตร้าไวโอเลต ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและปลอดภัยต่อผู้ทำกิจกรรมภายในอาคาร

ฟอร์มติดต่อ


Tags

หลังคาไฟเบอร์ หลังคาโรงงาน หลังคาเหล็ก หลังคาโพลีคาร์บอเนต หลังคาเมทัลชีท โครงหลังคา กันสาด หลังคาโปร่งแสง กันสาดหน้าบ้าน กันสาดโปร่งแสง กันสาดโรงรถ สกรู หลังคาสะท้อนคลื่นความร้อน หลังคาลดความร้อน หลังคาประหยัดพลังงาน หลังคาทนทานสารเคมี หลังคาปลอดสนิม หลังคาเพิ่มความสว่าง หลังคาไม่ลามไฟ หลังคากันสาด กันสาดหลังบ้าน หลังคาVirginPolycarbonate ตกแต่งบ้าน ผนังโปร่งแสง ติดตั้งหลังคา แผ่นโพลีคาร์บอเนต แผ่นหลังคาโปร่งแสง กันสาดเมทัลชีท หลังคาไวนิล หลังคาใส รับติดตั้งหลังคา แผ่นดีไลท์ กันสาดดีไลท์ น๊อตยึดหลังคา แผ่นเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท สกรูยึดหลังคา สกรูยิงหลังคา หลังคาไฟเบอร์กลาส แผ่นหลังคาใส หลังคาโปร่งแสงราคา ศูนย์รวมกันสาด แผ่นโปร่งแสง แผ่นใสมุงหลังคา ต่อเติมหลังบ้าน กันสาดบ้าน หลังคาโมเดิร์น ต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน หลังคาโพลี่ หลังคาPolycarbonate หลังคากระจก