หน้าหลัก / หลังคาไฟเบอร์กลาสที่สุดของหลังคาโรงงาน


หลังคาไฟเบอร์กลาส ที่สุดของหลังคาโรงงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 487

หลังคาโรงงานคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน ต้องหลังคาไฟเบอร์กลาส


หลังคาไฟเบอร์กลาส เป็นหลังคาที่เหมาะสำหรับโรงงาน ด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งง่าย และมีลักษณะเป็นแผ่นยาวเหมาะกับการมุงหลังคา และสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งยังมีความโดดเด่นด้านการป้องกันสภาพอากาศเลวร้าย และช่วยให้การดำเนินการในโรงงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งการคุ้มกันจากหลังคาไฟเบอร์กลาส สำหรับหลังคานั้น เป็นวัสดุหนึ่งในการก่อสร้างโรงงานที่ต้องใส่ใจในการเลือก

 

เพราะหากเลือกไม่ดีอาจส่งผลอันตรายต่อโรงงานได้ในหลาย ๆ ด้าน โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในโรงงาน สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต และทรัพย์สินได้มากมาย ดังนั้นวันนี้ แอมเพิลไลท์ จะมาบอกถึงความสำคัญของหลังคาไฟเบอร์กลาส ซึ่งช่วยป้องกันอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ในโรงงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อดี ที่เหมาะสมที่สุดของการติดตั้งในโรงงาน จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกัน

ทำไมโรงงานต้องมีการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ?

โรงงาน เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ภายในมีการดำเนินการอย่างซับซ้อน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักร และกำลังคนจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีส่วนประกอบที่เป็นสารเคมี ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยา และสร้างความเสียหายได้ หากไม่มีการควบคุมที่ดี โดยเหตุการณ์อันตรายในโรงงานที่พบบ่อย คือ เหตุการณ์ไฟไหม้ และสารเคมีรั่วไหล

 

โดยเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบรุนแรง มีสาเหตุมาจากการจัดสภาพแวดล้อม รวมถึงความประมาทของพนักงาน ดังนั้นวิธีป้องกันก็คือการสร้างมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และจัดการสภาพแวดล้อมด้วยโครงสร้างการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การวางผังโรงงาน ไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ 

เรื่องน่ารู้ ! กฎหมาย 3 ข้อ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงาน 

ความปลอดภัยในโรงงาน เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด ซึ่งเห็นได้จากการมีกฎหมาย และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่จบเฉพาะทางมาทำการดูแล และตรวจสอบ โดยมาตรฐานสำคัญที่โรงงานต้องมีการควบคุมมี 3 ระบบโดยระบุไว้ตามกฎหมายดังนี้

  

1. ความร้อน

 • บริเวณปฏิบัติงานต้องมีความร้อนไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • บริเวณปฏิบัติงานที่มีระดับความร้อนเกินกว่ามาตรฐาน ผู้ประกอบการจะต้องปิดประกาศเตือนให้ทราบถึงบริเวณที่มีความร้อนเกินกำหนด
 • ในกรณีที่มีความร้อนเกินมาตรฐาน ผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ถ้าหากยังควบคุมความร้อนไม่ได้ จะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ชุดแต่งกาย รองเท้า และถุงมือ

2. แสงสว่าง

 • ผู้ประกอบการต้องป้องกันไม่ให้แสงตรง หรือแสงสะท้อนส่องเข้าตาคนงานในการปฏิบัติงาน
 • ผู้ประกอบการต้องจัดให้โรงงานมีแสงสว่างเพียงพอแก่การทำงานอย่างทั่วถึง สามารถมองเห็นสิ่งกีดขวาง และส่วนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากเครื่องจักร หรืออันตรายจากไฟฟ้า ตลอดจนบันไดทางขึ้นลง และทางออก เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างชัดเจน

3. เสียง

 • ผู้ประกอบการต้องควบคุมไม่ให้บริเวณปฏิบัติงานในโรงงานมีระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
 • ห้ามมิให้บุคคลเข้าไปในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 140 เดซิเบล
 • บริเวณปฏิบัติงานที่มีระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐาน จะต้องมีการปิดประกาศเตือน

สาเหตุของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ หากเลือกหลังคาไม่ดี

หลังจากได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานแล้ว จะเห็นได้ว่าหลังคามีส่วนช่วยในการปรับสภาพแวดล้อม เพื่อให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งยังช่วยคุ้มกันอุปกรณ์ และพนักงานจากสภาพอากาศ และความไม่สะดวกต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หากเลือกวัสดุมุงหลังคาที่ไม่ได้คุณภาพ อาจเสี่ยงให้เกิดอันตรายได้ โดยเราได้รวบรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หากใช้หลังคาที่ไม่ดี โดยความเสี่ยงเหล่านั้น ได้แก่

 • หลังคาไม่กันความร้อน ทำให้บริเวณปฏิบัติงานมีอุณหภูมิสูง

การควบคุมความร้อนเป็นหน้าที่ของหลังคาโดยตรง หากหลังคาที่ใช้ไม่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน จะทำให้เกิดความร้อนในอาคาร และเป็นผลให้เครื่องจักรทำงานหนักมากขึ้น อาจทำให้เสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด อีกทั้งความร้อนในอาคาร ยังสามารถสร้างความไม่สะดวกให้แก่พนักงาน และอาจเกิดการทำงานที่ผิดพลาดได้ 

 • หลังคารั่วซึม

หลังคาที่ไม่ได้คุณภาพ อาจจะไม่มีความทนทาน และมีการชำรุดได้ง่าย ซึ่งเมื่อการปัญหาการรั่วซึมความเสี่ยงก็จะตามมา เนื่องจากภายในโรงงานมีระบบไฟฟ้าจำนวนมาก หากมีน้ำรั่วไหลจะเสี่ยงอันตรายต่อการช็อต ซึ่งนอกจากจะทำให้เครื่องจักรทำงานผิดพลาดแล้ว ยังเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย ดังนั้นจึงควรเลือกหลังคาที่คุณสมบัติคงทน และไม่มีปัญหาการรั่วซึม

 • หลังคาที่รายละเอียดซับซ้อน ติดตั้งยาก 

หลังคาที่ติดตั้งได้ยาก หรือมีน้ำหนักมากเกินไป อาจจะเสี่ยงอันตรายเมื่อต้องทำการติดตั้งใหม่ และใช้เวลามากกว่าหลังคาที่ติดตั้งได้ง่าย โดยหลังคาที่มีการติดตั้งยากมักมาพร้อมกับรายละเอียดที่ซับซ้อน ซึ่งในบางครั้งอาจมีการหลงลืม และก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หลังคาตกลงมา หรือเกิดการรั่วซึม ดังนั้นในการติดตั้งหลังคา นอกจากจะดูที่ความเชี่ยวชาญของช่างแล้ว ยังต้องดูวัสดุที่นำมามุงหลังคาอีกด้วย

 • วัสดุไม่ทนต่อการกัดกร่อน

ในโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ด้วยคุณสมบัติของสารต่าง ๆ อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนต่อวัสดุได้ ดังนั้น หลังคาก็เป็นหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อน เพราะหากหลังคาไม่ทนทาน ก็จะเกิดการชำรุดอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากเสี่ยงต่อการผุพังแล้ว ยังทำให้เสียเวลาในการปรับเปลี่ยน และติดตั้งใหม่

 • หลังคาลามไฟ สาเหตุของการขยายวงเพลิง

สิ่งจำเป็นที่สุดในการเลือกวัสดุมุงหลังคา คือ ต้องมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ เพราะโรงงานอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อเหตุอัคคีภัย ดังนั้นการมีหลังคาไม่ลามไฟ จะช่วยป้องกันการลุกลามเมื่อเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ และช่วยลดความเสียหายในโรงงาน รวมถึงลดความเสี่ยงในการที่เพลิงไฟจะลุกลามไปยังพื้นที่รอบข้าง ดังนั้นจึงควรพิจารณาคุณสมบัตินี้ร่วมด้วย หากต้องเลือกวัสดุในการมุงหลังคาโรงงาน

หลังคาไฟเบอร์กลาสที่ดี มีผลต่อการควบคุมความปลอดภัยในโรงงาน

ทั้งหมดเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ หากเลือกติดตั้งหลังคาโรงงานที่ไม่ได้คุณภาพ หรือไม่ได้มาตรฐาน โดยสำหรับผู้ประกอบการที่เลือกหลังคาไฟเบอร์กลาส จากแอมเพิลไลท์ ก็จะช่วยลดกังวลเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะหลังคาจากแอมเพิลไลท์ มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ต่อการรักษาความปลอดภัยในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องความทนทานที่ช่วยป้องกันการรั่วซึม และทนทานต่อการกัดกร่อนอย่างรุนแรงของสารเคมีได้

 

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติป้องกันความร้อน และให้แสงสว่างเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดในมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงาน และอย่างสุดท้าย หลังคาไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบา และไม่ซับซ้อน สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย และให้รูปลักษณ์หลังคาที่สวยงาม

 

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังหา หลังคาไฟเบอร์กลาส จากแอมเพิลไลท์ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ แผนกประสานงานขาย 082-782-6774 หรือติดต่อสำนักงานใหญ่ สาขากิ่งแก้ว 02-312-4300, 02-103-4490 

 

 

ฟอร์มติดต่อ

หลังคาไฟเบอร์กลาส ที่สุดของหลังคาโรงงาน
หลังคากันสาดแอมเพอแรม
หลังคากันสาดแอมเพอแรมTags

หลังคาไฟเบอร์ หลังคาโรงงาน หลังคาเหล็ก หลังคาโพลีคาร์บอเนต หลังคาเมทัลชีท โครงหลังคา กันสาด หลังคาโปร่งแสง กันสาดหน้าบ้าน กันสาดโปร่งแสง กันสาดโรงรถ สกรู หลังคาสะท้อนคลื่นความร้อน หลังคาลดความร้อน หลังคาประหยัดพลังงาน หลังคาทนทานสารเคมี หลังคาปลอดสนิม หลังคาเพิ่มความสว่าง หลังคาไม่ลามไฟ หลังคากันสาด กันสาดหลังบ้าน หลังคาVirginPolycarbonate ตกแต่งบ้าน ผนังโปร่งแสง ติดตั้งหลังคา แผ่นโพลีคาร์บอเนต แผ่นหลังคาโปร่งแสง กันสาดเมทัลชีท หลังคาไวนิล หลังคาใส รับติดตั้งหลังคา แผ่นดีไลท์ กันสาดดีไลท์ น๊อตยึดหลังคา แผ่นเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท สกรูยึดหลังคา สกรูยิงหลังคา หลังคาไฟเบอร์กลาส แผ่นหลังคาใส หลังคาโปร่งแสงราคา ศูนย์รวมกันสาด แผ่นโปร่งแสง แผ่นใสมุงหลังคา ต่อเติมหลังบ้าน กันสาดบ้าน หลังคาโมเดิร์น ต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน หลังคาโพลี่ หลังคาPolycarbonate หลังคากระจก