หน้าหลัก / สกรูหลังคา / สกรูเฟอร์เร็กซ์

สกรูเฟอร์เร็กซ์ FERREX | สกรูClass3  รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 40ปี

สกรูเฟอร์เร็กซ์

สกรู Class3 แท้ตามมาตรฐานออสเตรีเลีย พร้อมใบรับรอง


การใช้งาน รายละเอียด เจาะแปเหล็ก
หนาสูงสุด
ระยะยึด
สกรูยึดสันลอน | สกรูเฟอร์เร็กซ์ FERREX สกรูเฟอร์เร็กซ์ FERREX | สกรูคุณภาพสูง TL SDP 12-14x50 HEX FX 6.5 mm. 20-35 mm.
TL SDP 12-14x55 HEX FX 6.5 mm. 28-40 mm.
TL SDP 12-14x65 HEX FX 6.5 mm. 32-50 mm.
TL SDP 12-14x85 HEX FX 6.5 mm. 45-70 mm.
TL SDP 12-14x115 HEX FX 6.5 mm. 27-100 mm.
สกรูเฟอร์เร็กซ์ FERREX | สกรูป้องกันสนิท S5 12-24x50 HEX FX 12.5 mm. 0-30 mm.
สกรูยึดท้องลอน | สกรูเฟอร์เร็กซ์ FERREX สกรูเฟอร์เร็กซ์ FERREX | สกรูยึดท้องลอน SDP 10-16x16 HEX FX 4.5 mm. 0-5 mm.
SDP 10-16x20 HEX FX 4.5 mm. 0-8 mm.
SDP 10-16x30 HEX FX 4.5 mm. 0-18 mm.
SDP 12-14x20 HEX FX 6.5 mm. 0-6 mm.
SDP 12-14x35 HEX FX 6.5 mm. 0-20 mm.
สกรูเฟอร์เร็กซ์ FERREX | สกรูยึดท้องลอน ติดตั้งหลังคา S5 12-24x32 HEX FX 12.5 mm. 0-12 mm.
สกรูยึดแผ่นซ้อนทับ | สกรูเฟอร์เร็กซ์ FERREX สกรูเฟอร์เร็กซ์ FERREX | สกรูยึดแผนซ้อนทับ SDP 15-15x20 HEX FX 1 mm. 0-8 mm.
สกรูยึดขาคลิป | สกรูเฟอร์เร็กซ์ FERREX สกรูเฟอร์เร็กซ์ FERREX | สกรูยึดขาคลิิิป SDP 10-24x16 WAFER FX 4.5 mm. 0.5 mm.
  Diameter Thickness
EPDM Washer 
(Fibreglass Roofing)
EPDM Washer  (Fibreglass Roofing) AMPELOK® washer 25 mm. 25 mm. 10 mm.
Alu + EPDM Washer 
(High wind area)
Alu + EPDM Washer  (High wind area) HERCULOK® washer 25 mm. 25 mm. 10 mm.

คุณสมบัติพิเศษ

สกรุสำหรับงานหลังคาทุกชนิด มีคุณสมบัติป้องกันสนิทพร้อมการรับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 40 ปี สกรูเฟอร์เร็กซ์มีคุณสมบัติเด่งดังนี้ 
คุณสมบัติพิเศษสกรูเฟอร์เร็กซ์

 

 

การใช้งาน

การติดตั้งอาคารสมัยใหม่ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการชั้นนำ จะพิจารณาเลือกใช้สกรูที่ประหยัดเวลาในการติดตั้ง อายุการใช้งานยาวนาน สอดคล้องกับความต้องการ ใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
 
วัสดุมุงหลังคา – วัสดุมุงหลังคาเหล็กหรือไฟเบอร์กลาส เลือกสกรูที่ป้องกันปัญหาอันเกิดจากการขยายและหดตัวของวัสดุหลังคา 
ระบบติดตั้งหลังคา – หลังคาโดยทั่วไปมี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ Bolt และ ระบบ Boltless ซึ่งมีผลต่อการเลือกชนิดหัวสกรู อาทิ หัวหกเหลี่ยม หรือ หัวสี่แฉก และความสูงสันลอน ซึ่งเป็นปัจจัยในการเลือกขนาดสกรูที่เหมาะสม 
ตำแหน่งยึดสกรู – ตำแหน่งยึดที่ต่างกันจะใช้สกรูที่มีลักษณะต่างกัน เช่น สกรูยึดหลังคา, ยึดผนังหรือบานเกล็ด หรือ แผ่นครอบ เป้นต้น 
โครงสร้าง – โครงสร้างหลังคาเหล็กหรือไม้ ความหนาของแปเหล็ก เป็นปัจจัยในการเลือกใช้สกรูที่เหมาะสม 
ที่ตั้งของโครงการ – สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างจะมีผลต่อการกัดกร่อนของสกรูต่างกัน เช่น เขตอุตสาหกรรมเบา หรือ เขตอุตสาหกรรมหนัก หรือ เขตติดทะเล เป็นต้น ควรพิจารณาชั้นเคลือบของสกรูและอายุการใช้งานที่สอดคล้องต่อสภาวะแวดล้อม 
มาตรฐานผู้ผลิต – พิจารณาความน่าเชื่อถือของเอกสารรับรองมาตรฐานสกรูจากสถาบันชั้นนำก่อนการเลือกใช้
การรับประกัน – อายุการรับประกันของสกรู ไม่ควรน้อยกว่าวัสดุที่ใช้มุงหลังคา และสอดคล้องต่อที่ตั้งของโครงการ
การใช้งานสกรูเฟอร์เร็กซ์

 

การทดสอบสกรูเฟอร์เร็กซ์ ตามมาตรฐานออสเตรเลีย

ชั้นเคลือบ DURABONDTH ของสกรู FERREX® เคลือบด้วยเทคโนโลยีพิเศษ Mechanical Plating ด้วย Alloy ที่ผสมระหว่างดีบุกและสังกะสี เหนือกว่าการเคลือบสกรูทั่วไป ทำให้ได้ชั้นเคลือบที่หนาไม่น้อยกว่า 25 ไมครอน ขนาดรูพรุนไม่ต่ำกว่าระดับ 8 ได้มาตรฐาน AS 3566.2 Class 3

การทดสอบสกรูเฟอร์เร็กซ์ ตามมาตรฐานออสเตรเลียสกรูเฟอร์เร็กซ์

 


ฟอร์มติดต่อ